Strange Tales #78 (Marvel, November 1960)

Cover by Jack Kirby (pencils), George Klein (inks), Stan Goldberg (colors), Artie Simek (letters), Stan Lee (script)